sábado, 15 de octubre de 2011

Intervencio en el programa de TV "Visions: la crisi i la telefonia mòbil"
- El sector de les telecomunicacions no es veu afectat per la crisi econòmica, o si més no, en menys grau que la resta de sectors. Per què? Quant surt un telefon mòbil al mercat s'exhaureixen abans q es possin a la venda....
- Els mòvils i les adiccions. Els telèfons mòbils afavoreixen l'addicció a les noves tecnologies? Els adolescents i els mòbils.
- Aprofitarem per parlar dels problemes que es troben els usuaris de la Blackberry que fa dos dies que no funciona bé. I de tot el que comporta pels usuaris d'aquests aparells
- La mort d'Steve Jobs i el futur de APPLE

Intervenen: Oriol Naharro, Antonio Rísquez, Josep M. Serraclara i David Ferré Gutierrez

http://ping.fm/jzXRt​eos.php?fitxer=4373&autostart=​1